Το στοίχημα της καθημερινότητας…

Βασικό στοιχείο της δημοτικής καθημερινότητας, είναι η καθαριότητα. Σε έναν Δήμο με τον φυσικό πλούτο που έχει ο τόπος μας, καθαριότητα και περιβάλλον, συχνά ταυτίζονται.

Ο Δήμος οφείλει, όχι μόνο να ζητά, αλλά και να δίνει πρωτίστως το καλό παράδειγμα, επιτελώντας στο ακέραιο το καθημερινό του χρέος, να διατηρεί καθαρό τον δημόσιο χώρο σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

Οφείλει, όχι μόνο να νουθετεί ή να εκπαιδεύει, αλλά και να κινητροδοτεί τους πολίτες, προκειμένου ο κάθε δημότης να συμβάλλει με την προσωπική του συμπεριφορά, στην καθαριότητα του οικισμού του.

Οφείλει να φροντίζει για την τακτική καθαριότητα σε ακτές και δασικά σημεία όπου παρατηρείται συχνή συγκέντρωση πολιτών.

Στο δάσος, η καθαριότητα, είναι συχνά η πρώτη γραμμή της δασοπροστασίας.

Εδώ έχουμε και το κομμάτι της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, που μπορεί να μετατρέψει τη διαχείριση των απορριμμάτων σε πηγή πλούτου για μια τοπική κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση, με τις νέες τεχνολογίες στη διάθεσή μας, θα συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αρμονικά, προκειμένου να  έχουμε σταθερά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, προκειμένου να βελτιωθεί ριζικά η αποκομιδή απορριμμάτων και να πάψει το θλιβερό φαινόμενο των αυτοσχέδιων χωματερών, αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Η νέα διοίκηση θα μεριμνήσει επίσης για τη σύσταση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στο οργανόγραμμα, διεκδικώντας τις αναγκαίες προσλήψεις για τη στελέχωσή της με επιστημονικό προσωπικό.

Μοιραστείτε το άρθρο: