Η εκπαίδευση είναι το μέλλον…

Αφορά στο μέλλον, πρωτίστως επειδή αφορά στα παιδιά μας.

Όλοι θέλουμε να στεγάζεται η διαδικασία της μάθησης στους καλύτερους δυνατούς χώρους, με ασφάλεια και όλους τους κανόνες υγιεινής να τηρούνται στο έπακρον.

Όλοι θέλουμε, τα παιδιά μας να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, με όλα τα αναγκαία εποπτικά μέσα.

Το πρόγραμμα  της Ομοφωνίας περιλαμβάνει ειδική μέριμνα για τα παραπάνω θέματα, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της σχολικής στέγης όπου απαιτείται, καθώς και την παρέμβαση στην Πολιτεία για ενισχυτικές υποδομές (νέα σχολεία) κυρίως στον τομέα της προσχολικής αγωγής, σε κοινότητες που εξυπηρετούνται από παλιά κτίρια.

Μοιραστείτε το άρθρο: