Για μια πολυδιάστατη οικονομία

Σημαντικό μέρος του προγράμματος που καταρτίζει ο Συνδυασμός “Ομοφωνία” θα καταλαμβάνει το πεδίο της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης, που φυσικά, δεν είναι και ούτε μπορεί να είναι μονοδιάστατη.

Ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας. Μπορεί όμως να έχει, σημαντική συμβολή στην οικονομική άνθηση, δημιουργώντας συνθήκες υποστήριξης των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου.

Αντιμετωπίζοντας, χωρίς προκατάληψη, αλλά και χωρίς εκπτώσεις, τις μεγάλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Μεταλλουργίας.

Στηρίζοντας νέες πρωτοβουλίες μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα από νέους δημότες.

Βοηθώντας ουσιαστικά την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Δημιουργώντας ένα πλαίσιο άνθησης επενδυτικών κινήσεων στο πεδίο των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Και φυσικά, επενδύοντας στον Τουρισμό, που αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία στο πρόγραμμα της “Ομοφωνίας”.

Η Ανάπτυξη, ειδικά στην παρούσα οικονομική συγκυρία που διέρχεται η  Ελλάδα συνολικά, δεν είναι ένα τζίνι που θα εμφανιστεί ως δια μαγείας, τρίβοντας κάποιο λυχνάρι.

Προϋποθέτει έξυπνες και αποδοτικές επιλογές, τολμηρές αποφάσεις, έμπνευση και φρεσκάδα ιδέων, καλή γνώση των σύγχρονων και ευέλικτων τρόπων εξασφάλισης πόρων και ορθολογικής διαχείρισης.

Προϋποθέτει πάνω απ` όλα, να πιστεύεις στην αξιοποίηση όλων των αναπτυξιακών εργαλείων της σύγχρονης δυτικής οικονομίας, κατά τρόπο που να ευνοεί την παραγωγή πλούτου και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και επίσης προϋποθέτει σωστή προετοιμασία και γνώση των δεδομένων.

Με αυτήν την προσέγγιση σχεδιάζονται τα παρακάτω μέτρα και δράσεις:

  1. Αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων που παραμένουν σε αχρησία.

Με τη χρήση θεσμικών εργαλείων, όπως η “Τράπεζα Γης” και η μεταφορά συντελεστή δόμησης, αλλά και με τη συνεργασία άλλων θεσμικών ιδιοκτητών ακινήτων, όπως η Εκκλησία (Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου) και το Ελληνικό Δημόσιο, θα επιλεγούν οι εκτάσεις και οι στεγασμένοι χώροι, που θα αποτελέσουν πόλοι ανάπτυξης, σε διάφορους τομείς. Είτε για την ανάπτυξη της παραγωγής νέων δυναμικών αγροτικών προϊόντων, είτε για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων σε άλλους τομείς της οικονομίας (τουρισμό, μεταποίηση, νέες τεχνολογίες, κ.α.).

Έτσι ώστε και εναλλακτικές θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν στην περιοχή, αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης δορυφορικών επαγγελμάτων. Οι κατά περίπτωση τελικές αποφάσεις θα λαμβάνονται μετά από σοβαρή εξέταση επιλογών, συμβουλές από γεωπόνους, έρευνα αγοράς, διερεύνηση πιθανού επενδυτικού ενδιαφέροντος, διαβούλευση με τους ίδιους τους κατοίκους της άμεσα ενδιαφερόμενης κοινότητας.

2. Αριστοτέλειο Ινστιτούτο Επιστημών και Επιχειρηματικότητας: νέες τεχνολογίες – καινοτομία

Δεν θα είναι ένα απλό κέντρο μελετών. Θα είναι σίγουρα ένας πόλος μετατροπής του οικουμενικού ονόματος του Αριστοτέλη, σε παγκόσμιο προορισμό ερευνητών και φίλων της αριστοτελικής σκέψης.Θα είναι όμως και ένας φορέας προαγωγής επιχειρηματικής δράσης.

Στην Εύβοια -που δεν την λες και προάστιο της Αθήνας- εδρεύει σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά Clusters Εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Ένα είδος σύγχρονης κοινοπραξίας επιχειρήσεων που συστάθηκε πριν δέκα χρόνια από 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σήμερα αριθμεί πάνω από 45 επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 2.000  νέους επιστήμονες, με συνολικό ετήσιο τζίρο 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε απόσταση μιας ώρας από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τι έχουμε να ζηλέψουμε; Ποιος μας εμποδίζει, με προμετωπίδα τον πανεπιστήμονα Αριστοτέλη, να προάγουμε τον δήμο μας ως έδρα ανάλογων επιχειρηματικών συνεργειών, σε διάφορα πεδία επιστημονικών εφαρμογών; Και τέτοιες προσπάθειες λοιπόν, θα στεγάσει το Αριστοτέλειο Ινστιτούτο Επιστημών και Επιχειρηματικότητας.

3. Κίνητρα επιχειρηματικότητας

Η παραχώρηση γης ή στέγης με ευνοϊκούς όρους σε σοβαρές επιχειρηματικές απόπειρες υψηλής υπεραξίας, δεν θα είναι το μοναδικό κίνητρο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μικρομεσαίας ή μεγαλύτερης.

Στόχος μας είναι να ανοίξουμε τις προοπτικές των νέων μας. Να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναλάβουν τις δικές τους πρωτοβουλίες σε αντικείμενο που ενδεχομένως έχουν σπουδάσει, ή  σε άλλο αντικείμενο που επιθυμούν, εξασφαλίζοντας εργασία και εισόδημα για τον εαυτό τους και για άλλους.

Γι` αυτό και θα προσθέσουμε στα κίνητρα,  την μείωση 50% ή  ακόμα και απαλλαγή δημοτικών τελών, για 5 χρόνια, σε κάθε  νέα επιχείρηση, που θα συστήνεται από νέους έως 30 ετών, αυξάνοντας τον δείκτη απασχόλησης στον Δήμο.

Επιπλέον, στο Δήμο Αριστοτέλη θα συστήσουμε ειδικό Γραφείο Επιχειρηματικής Ενημέρωσης, που θα έχει δύο βασικές λειτουργίες. Αφενός, θα λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης επενδυτών στην περιοχή. Δημοτών ή μη, με ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών σε υφιστάμενες ή νέες δραστηριότητες και διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών σε γραφειοκρατικά ζητήματα.

Με βασικό κριτήριο παροχής αυτής της υπηρεσίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για δημότες μας.

Αφετέρου, θα λειτουργεί ως κόμβος ενημέρωσης κατοίκων του Δήμου που θέλουν να επεκτείνουν μια επιχειρηματική  τους δραστηριότητα, ή να ξεκινήσουν μία νέα, με έγκυρη πληροφόρηση για το σύνολο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ευκαιριών που «τρέχουν»  στην αγορά σε όλα τα επίπεδα από εθνικά προγράμματα ως ευρωπαϊκά προγράμματα και στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

4. Στήριξη και επέκταση της εμπορικής αξιοποίησης παραδοσιακών προϊόντων.

Ο τόπος μας, διαθέτει μια σειρά προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, που μπορούν να αποτελέσουν επίκεντρο μεταποιητικής δραστηριότητας και εμπορικής αξιοποίησης.

Να αναφέρουμε το μέλι της ευρύτερης περιοχής της Αρναίας; Το μοναδικό Ορκίνι της Ιερισσού, ένα σπάνιο είδος ψαριού που δεν έχει αξιοποιηθεί όπως ενδεχομένως θα μπορούσε; Τα γαλακτοκομικά –κτηνοτροφικά προϊόντα του Στανού; Τα μύδια της Ολυμπιάδας; Τα κρασιά μας και τη μουντοβίνα; Τα γλυκά του κουταλιού και τις άλλες γαστρονομικές δημιουργίες των Γυναικείων Συλλόγων;

Εκτός από τα κίνητρα που ήδη προαναφέρθηκαν και ισχύουν και για εγχειρήματα σχετικά με τα παραδοσιακά προϊόντα, δύο ακόμα εργαλεία είναι η επιστημονική υποστήριξη και οι δράσεις ενίσχυσης της προβολής και του marketing.

Να μετατρέψουμε το «αριστοτελικό προϊόν» σε ένα δυναμικό brand με διεθνή απήχηση.

Για το Ορκίνι  θα πρέπει πρώτα να αναλάβουμε δράση για τη διάσωση και τον εμπλουτισμό του πληθυσμού, που δυστυχώς εδώ και χρόνια φθίνει χωρίς να γίνεται κάποια σοβαρή προσπάθεια γι` αυτό.  Σχετική, αλλά χωρίς να περιορίζεται σ` αυτό, είναι η παρατήρηση πως ο Δήμος Αριστοτέλη δεν μπορεί να λείπει από την κατανομή πόρων άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επενδύσεις και δράσεις στο πεδίο της Θαλάσσιας Οικονομίας, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά ευρύτερα τα τοπικά μας προϊόντα, στα σχέδιά μας είναι ο συντονισμός, και η προώθηση δράσεων προβολής και μάρκετινγκ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσα από υφιστάμενες δομές του Δήμου ή νέο Νομικό Πρόσωπο που θα υπάγεται στον Δήμο Αριστοτέλη.

Σ` αυτό το Νομικό Πρόσωπο, προϊόντα που παράγουν τοπικοί σύλλογοι, αγρότες, μελισσοκόμοι, αλιείς, αλλά και μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής θα βρουν έναν πολύτιμο σύμμαχο,  πάντα συνεργασία και με αρμόδιους φορείς και με το επιμελητήριο, για συμμετοχή σε εκθέσεις, για προώθηση επιχειρηματικών ανταλλαγών και συνεργασιών, για φιλοξενία Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων.

Στην ίδια κατεύθυνση θα συνδράμει η δημιουργία ενός πολύγλωσσου portal διαδικτυακής προβολής των παραδοσιακών προϊόντων και των επιχειρήσεων που τα παράγουν και τα εμπορεύονται, με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής τους προοπτικής.

Και βέβαια, κίνητρα σε επίπεδο παραχώρησης γης σε εκτάσεις που θα εξεταστούν επιστημονικά για τις παραγωγικές τους δυνατότητες και στήριξη των προσπαθειών εγκατάστασης επιχειρηματικής έδρας. Φανταστείτε ας πούμε, τις προσπάθειες των Συλλόγων Γυναικών να αποκτούν μια κοινή επιχειρηματική υπόσταση ενισχύοντας και το εισόδημα όσων μετέχουν.

5. Υπεύθυνη στάση έναντι της Μεταλλουργίας

Ευθύνη της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας είναι να θέτει τους όρους μιας ασφαλούς (για ανθρώπους και περιβάλλον) και κατά το μέγιστο δυνατόν αποδοτικής για την εθνική οικονομία, υλοποίηση κάθε μεγάλης επενδυτικής δραστηριότητας, από κάθε υποψήφιο μεγάλο επενδυτή.

Αυτή η ευθύνη αφορά και στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, με την μακρά μεταλλευτική παράδοση, που αποτελεί μια σταθερή αναπτυξιακή παράμετρο για τον Δήμο Αριστοτέλη.

Σε τοπικό επίπεδο, η “Ομοφωνία” με τον Στέλιο Βαλιάνο Υποψήφιο Δήμαρχο, δεν θα ρίξει νερό στο μύλο του διχασμού της κοινωνίας “υπέρ ή κατά της Επένδυσης”.

Όσοι το κάνουν, αποδεικνύουν ότι η ενότητα για αυτούς είναι μόνο ένα σύνθημα, που το βγάζουν ως λαγό από το καπέλο, ή το εξαφανίζουν, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Δουλειά ενός Δημάρχου, δεν είναι να πολεμάει ή να υποστηρίζει μια Εταιρεία, αλλά να την ελέγχει ενεργά, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς προκατάληψη.

Όχι απλώς να φωνάζει από απόσταση.

Όχι να ανακυκλώνει ερωτήματα και καταγγελίες στον αέρα, για να εργαλειοποιεί τον φόβο, αλλά να αναζητά εξίσου τις απαντήσεις, για τους συμπολίτες μας που φοβούνται για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και για τους συμπολίτες που βρέθηκαν ξαφνικά στην ανεργία, χάνοντας ίσως τα μόνο εισόδημα για την οικογένειά τους.

Ακόμα περισσότερο, ευθύνη το δημάρχου είναι να φροντίζει για την κοινωνική ειρήνη και την αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων. Απαραίτητα και τα δύο συστατικά, για μια  πραγματικά δημιουργική πορεία.

Ο ρόλος του δημάρχου δεν είναι να «θέλει ή να μη θέλει» μια εταιρεία και να μετατρέπει την προσωπική του επιμονή σε δημοτική πολιτική, διαχωρίζοντας τους δημότες του σε φίλους και εχθρούς. Δουλειά του δημάρχου είναι να υπερβαίνει, όταν χρειάζεται, τις προσωπικές του εκτιμήσεις, για να ενώσει τους συμπολίτες του.

Να παρακολουθεί, να συζητά, να ελέγχει, να  εξασφαλίζει, ότι κάθε επένδυση που θα εξελίσσεται στον τόπο, θα το κάνει χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και χωρίς να αγνοεί τις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας με την οποία ζητά να συνυπάρξει. Με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά με σεβασμό και στις εναλλακτικές πλουτοπαραγωγικές δραστηριότητες και διεξόδους.

Αυτή θα είναι η στάση μας Δημοτικής Διοίκησης με Δήμαρχο τον Στέλιο Βαλιάνο, που για όσο θα εξελίσσεται η συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα, θα εξειδικευτεί ως εξής:

α) Μέσα από προγραμματική σύμβαση με το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τον έλεγχο πτυχών της μεταλλευτικής δραστηριότητας,  όπως οι τήρηση των αναγκαίων αντισεισμικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων στον Κοκκινόλακκα και  ο βαθμός επίπτωσης στα προβλήματα της κοινότητας Στρατονίκης (στο πλαίσιο της διερεύνησης όλων των πιθανών αιτίων και της υποβολής τεχνικής πρότασης αντιμετώπισης).

β) Εντατική διεκδίκηση του μέγιστου βαθμού εντοπιότητας στις προσλήψεις του επενδυτικού σχήματος.

γ) Εντατική διεκδίκηση των μέγιστων αντισταθμιστικών ωφελειών, αλλά και της μέγιστης ανταποδοτικότητας προς την τοπική κοινωνία, μέσω δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

δ) Αυστηρή παρακολούθηση της τήρησης κανόνων διεξαγωγής της δραστηριότητας της εταιρείας εκτός των εγκαταστάσεων αυτής, στα όρια δικαιοδοσίας του Δήμου Αριστοτέλη (ασφάλεια μεταφορών, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κλπ).

 

Μοιραστείτε το άρθρο: