ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – Πρόσω ολοταχώς

 • Μετά τον κυκεώνα των προβλημάτων της τελευταίας δεκαετίας, το πολύπαθο έργο του λιμανιού στην Ουρανούπολη εισέρχεται εκ νέου σε φάση νέας μελέτης και νέας αδειοδότησης, ώστε επιτέλους να υλοποιηθεί.
 • Πετύχαμε την έκδοση της απαραίτητης γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου (ΕΣΑΛ) για το λιμάνι του Στρατωνίου, καθώς αποτελεί το τελευταίο απαραίτητο έγγραφο ,μετά από σειρά γνωμοδοτήσεων που έχουν ληφθεί, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για να δημοπρατηθεί το έργο της επέκτασης του λιμανιού, προϋπολογισμού 800 χιλιάδων ευρώ.
 • Έγκριση ένταξης από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ) της Πράξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με θέμα τη «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» ύψους 651.620,00€. Άμεσα προχωρά η δημοπράτηση.
 • Ολοκλήρωση της Προμήθειας και Τοποθέτησης του συστήματος Ανακύκλωσης Συνθετικών Συσκευασιών από Φελιζόλ, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου και χρηματοδοτημένου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργου συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€.
 • Ανάθεση αναγκαίων μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση – νομιμοποίηση – ανάπτυξη των Λιμένων συνολικού προϋπολογισμού 49.377,51€.
 • Πλήρης ανταπόκριση σε σειρά καθηκόντων για αποκατάσταση φθορών, καθαρισμούς,, εργασίες συντήρησης, προϋπολογισμού της τάξεως των 53.000 €
 • Έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων τα οποία καταπλέουν σε όλους τους λιμένες αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, και ετήσια ανάθεση σε ειδικευμένο συνεργείο για την εφαρμογή του.
 • Κατάθεση Φακέλου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Ανανέωση – Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Λιμένα της Ιερισσού», προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το αίτημα είναι υπό επεξεργασία έγκρισης και αφορά την ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. που βρίσκονταν εν ισχύ μέχρι την 31η -12-2020, καθώς και την τροποποίηση της ώστε να προστεθεί η νέα δραστηριότητα της συλλογής και δεματοποίησης αποβλήτων φελιζόλ από τις αλιευτικές δραστηριότητες.
 • Ολοκλήρωση και Παραλαβή Μελετών (Γεωτεχνική Μελέτη,
 •  Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη) για την Ανάπλαση-Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου Λιμένα Ουρανούπολης. Η Αρχιτεκτονική μελέτη έλαβε θετική γνωμοδότηση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και εστάλη στο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο.
 • Εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Νομιμοποίηση Λιμένα Αμμουλιανής», η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ για δεκαπέντε χρόνια και βάσει αυτής μπορεί να γίνει η έναρξη της διαδικασίας της Νομιμοποίησης.
 • Υποβλήθηκε και υπογράφηκε το τεχνικό δελτίο για την χρηματοδότηση του έργου «Δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Λιμένα Αμμουλιανής» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό 2.000.000,00 €.
 • Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και η παραλαβή της Μελέτης με θέμα «Μελέτη και Φάκελος Εξαίρεσης από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του κατεπείγοντος έργου αποκατάστασης της παραλιακής οδού που οδηγεί στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πυργαδικίων». Η διαδικασία ανάθεσης και ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 με συνολικό προϋπολογισμό 28.493,60€.
Μοιραστείτε το άρθρο: