ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ – Ορατό έργο για την ποιότητα ζωής!

Στο πεδίο της καθημερινότητας, εδράζεται το βασικό καθήκον κάθε Δημοτικής Διοίκησης που σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ξεκινώντας ήδη από τον πρώτο χρόνο της θητείας να σχεδιάζουμε την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη σε όλους τους τομείς -και πάντα κόντρα στις αντιξοότητες της πανδημίας – καταφέραμε στη διάρκεια του 2ου χρόνου να καταγράψουμε πρωτοβουλίες, αλλά και τα πρώτα έργα, που αποτυπώνουν έναν σημαντικό «οδικό χάρτη» προς την κατάκτηση ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου.

Όταν αναφερόμαστε στην «καθημερινότητα», μιλάμε για καθαριότητα, για δράσεις που βελτιώνουν το δομημένο περιβάλλον, που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα για τους πολίτες αλλά και για τον δήμο, που ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλειας, που εξασφαλίζουν αυτονόητα αγαθά αντιμετωπίζοντας και τις κρίσεις που τα απειλούν.

Στο πεδίο της καθαριότητας:

 • Εξασφαλίστηκε η ενίσχυση του στόλων των απορριμματοφόρων με τέσσερα νέα οχήματα. Δύο, συνολικής αξίας 200.000 ευρώ που αγοράστηκαν με πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και δύο ακόμη που εντάσσονται με τη συνδρομή της «Ελληνικός Χρυσός». Το ένα έχει ήδη παραληφθεί και η προμήθεια του 4ου (αξίας 160.000 πλέον ΦΠΑ ) ολοκληρώνεται σύντομα.
 • Έγινε εγκατάσταση συσκευών online παρακολούθησης της κίνησης των οχημάτων του Δήμου μέσω mobile application προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να εξοικονομήσει πόρους, αλλά και να οργανώσει καλύτερα τον προγραμματισμό υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων.
 • Ο στόλος ενισχύεται και με τον εν εξελίξει διαγωνισμό προμήθειας δύο νέων οχημάτων (εκσκαφείς-φορτωτές) JCB ύψους 200.000 ευρώ με χρηματοδότηση «Φιλόδημος ΙΙ», ενώ ο εξοπλισμός μας εμπλουτίστηκε ήδη, με την προμήθεια νέου ελκυστήρα που εντάχθηκε στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Αριστοτέλη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μηχάνημα με πολλαπλές δυνατότητες για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων, ανεπιθύμητης βλάστησης κλπ. Να σημειωθεί, ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή πέτυχε να εξοφλήσει την αγορά δύο μηχανημάτων, μιας ερπυστριοφόρας τσάπας και ενός φορτηγού με τράκτορα, που είχαν αγοραστεί από την προηγούμενη Δημοτική Διοίκηση και για δημοσιονομικούς λόγους, είχε καταστεί αδύνατη η αποπληρωμή τους.
 • Με προϋπολογισμό 774.848,57 € ξεκίνησε το έργο «Κατασκευή της οδού πρόσβασης στο έργο του ΧΥΤΑ», καθώς υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο, στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων 4ης διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής – Β Φάση».
 • Ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου το συνολικό έργο του ΧΥΤΑ, με όλα τα υποέργα, εντός εξαμήνου (κινητός εξοπλισμός, τεμαχιστής ογκωδών, ύδρευση, πρόσβαση, κλπ), ώστε να λειτουργήσει εντός του 2022.
 • Επεκτάθηκε η ανακύκλωση στα μεταχειρισμένα είδη ρουχισμού, υπόδησης και άλλα αντικείμενα (τσάντες, πάνινα παιχνίδια, κλπ), που καταλήγουν μέχρι σήμερα αναξιοποίητα στα απορρίμματα, μέσω της υπογραφής σχετικής σύμβασης, με αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εταιρεία ανακύκλωσης (East West Greece ΙΚΕ). Η σύμβαση προβλέπει ότι η εν λόγω εταιρεία θα αναλάβει την ολοκληρωμένη διαχείριση των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών τοποθετώντας αρχικά 12 κάδους και μακροπρόθεσμα 16 στο σύνολο, σε υποδεικνυόμενα από τον Δήμο σημεία.
 • Υποβλήθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ο στόχος για Γωνίες_Ανακύκλωσης σε έξι σημεία του Δήμου, προϋπολογισμού 1.872.000 ευρώ, για τη δημιουργία έξι πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών με διαλογή και επεξεργασία στην πηγή και παροχή κινήτρων χρήσης τους, από τους δημότες, με οφέλη, τόσο στη μείωση επιβάρυνσης που προκύπτει τόσο για το περιβάλλον, όσο και επί των ανταποδοτικών τελών που καλούνται να καταβάλουν κατ` έτος οι δημότες.
 • Αναβαθμίσαμε παλιά μελέτη που προέβλεπε εγκατάσταση τριών υπόγειων κάδων σε Ιερισσό και Ουρανούπολη, ώστε να εγκαταστήσουμε τελικά 16 υπόγειους κάδους απορριμμάτων σε πέντε οικισμούς (Ιερισσός, Αρναία, Μεγάλη Παναγία, Ουρανούπολη και Νέα Ρόδα).
 • Προωθήσαμε τη δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στη θέση Λόγγος στη Μεγάλη_Παναγία με κατάρτιση σχεδίου και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο, προϋπολογισμού 910.087,64 ευρώ, αποσκοπεί στην εναρμόνιση του δημοτικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

ΣΕ όλα αυτά, προσθέσετε και την εντατική προσπάθεια για αντιμετώπιση του φαινομένου των παρανόμων και ανεξέλεγκτων αποθέσεων ογκωδών απορριμμάτων, σε πείσμα εκείνων που επιμένουν να μη σέβονται την εικόνα του τόπου τους, αλλά και την προσπάθεια για καθαριότητα των παραλιών στο Δήμο Αριστοτέλη, θέμα που φυσικά συνδέεται και με την τουριστική ανάπτυξη που επιδιώκουμε και στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια του απολογισμού.

Η έννοια της καθημερινότητας όμως, περιλαμβάνει και τις υποδομές που την βελτιώνουν. Όλα εκείνα τα μικρά έργα, που αναβαθμίζουν τον περιβάλλοντα χώρο, δίνουν διέξοδο στα παιδιά και στους νέους γονείς, διευκολύνουν την κίνηση εντός και πέριξ τω οικισμών μας, κάνουν ευκολότερη την πρόσβαση στα χωράφια των αγροτών μας, ενισχύουν τα δίκτυά μας, για ύδρευση και αποχέτευση.

Υλοποιείται έργο 3.000.000 ευρώ για 23 χλμ ασφαλτοστρώσεων για συνολική αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου των 16 οικισμών που απαρτίζουν τον Δήμο Αριστοτέλη (άνω των 90 οδών) με τέσσερις διαγωνισμούς. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη: α) από τον διπλασιασμό μεταλλευτικών τελών β) από ίδιους πόρους του Δήμου, γ) από συμπληρωματικά κονδύλια από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για τη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού στον Δήμο Αριστοτέλη σχεδιάστηκαν όλο αυτό το διάστημα και υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση, έργα ύψους 6.000.000 ευρώ για νέα και καλύτερα δίκτυα ύδρευσης.

Η πρόταση, υπό τον τίτλο «αναβάθμιση και κατασκευή υποδομών ύδρευσης οικισμών Δήμου Αριστοτέλη», περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα έργα αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε ισάριθμους οικισμούς:

 • Αρναία με προϋπολογισμό 1.971.458 ευρώ,
 • Νεοχώρι με προϋπολογισμό 1.241.458 ευρώ,
 • Παλαιοχώρι με προϋπολογισμό 1.814.376 ευρώ,
 • Πυργαδίκια με προϋπολογισμό 904.531 ευρω.

Ο Δήμος έχει ήδη εκπονήσει αντίστοιχη μελέτη για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στην Ουρανούπολη, ενώ ακολουθεί η Ιερισσός.

Ταχεία εξέλιξη του έργου υδροδότησης της Μεγάλης Παναγίας, με την ολοκλήρωση του εξωτερικού δικτύου, της δεξαμενής και των αντλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

Επιπλέον, με σειρά παρεμβάσεων στο πεδίο της ύδρευσης, οικοδομούμε τη λύση σε αιφνίδια προβλήματα όπως αυτά που προέκυψαν στην Ουρανούπολη, στη διάρκεια εκτεταμένων διακοπών της ΔΕΗ, που επέφεραν και βλάβη σε μηχανολογικό εξοπλισμό  του Δήμου.

 • Αντικατάσταση προβληματικού δικτύου ύδρευσης στο ύψος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού σε μήκος 750 μέτρων, για την εξάλειψη διαρροής 500-600 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.
 • Αντικατάσταση προβληματικού δικτύου ύδρευσης στα Νέα Ρόδα σε μήκος 250 μέτρων για την εξάλειψη διαρροής 500 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.
 • Αντικατάσταση προβληματικού δικτύου ύδρευσης στην Ουρανούπολη σε μήκος 750 μέτρων για την εξάλειψη συχνών διαρροών από βλάβες σχεδόν καθημερινές.
 • Νέα γεώτρηση στην Τρυπητή, με ένταξη στο δίκτυο 300 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.
 • Νέες γεωτρήσεις και μηχανολογικές εγκαταστάσεις στην τοποθεσία Ιβηρήτικο Νέων Ρόδων, συνολικής αξίας 90.000 ευρώ, εξασφάλισαν την ένταξη στο δίκτυο 700 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.
 • Νέα γεώτρηση στη θέση «Καλάκι» για την υδροδότηση των Πυργαδικίων.
 • Προγραμματίστηκε αποκατάσταση της σημαντικής βλάβης σε εξωτερικό αγωγό της Αμμουλιανής, που στερεί καθημερινά πολλά κυβικά μέτρα νερού από τους νησιώτες μας, παρά την κανονική υποθαλάσσια τροφοδοσία του νησιού.

Έτσι εξασφαλίζεται για τους οικισμούς πόσιμο νερό από σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης, που περιλαμβάνουν νέες βάνες εξαερισμού, βάνες εκκένωσης, δικλείδες ασφαλείας, μειωτές πίεσης, κρουνούς πυρόσβεσης, κ.λ.π.

Στην Αρναία η ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης φίλτρων ύψους 933.000 ευρώ για τις  γεωτρήσεις «Σκοτωμένοι», «Μνημείο» και «Πράσινο Χωριό», στις οποίες ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις ραδονίου, σιδήρου και μολύβδου, άνω των ορίων ασφαλείας που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, διασφαλίζει τη δημόσια υγεία και την αξιοποίηση των τριών γεωτρήσεων για την ύδρευση της περιοχής. Επιπρόσθετα η επέκταση δικτύου ύδρευσης σε μήκος 500 μέτρων στην περιοχή Αγίου Χριστοφόρου στην Αρναία με ίδια μέσα του Δήμου Αριστοτέλη, είναι ένα έργο χρήσιμο για δεκάδες ιδιοκτησίες.

Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται μεγάλο έργο προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ για «έξυπνο» φωτισμό 7.500 λαμπτήρων και φωτιστικών στους 16 οικισμούς ως ένα πρωτοποριακό δείγμα σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα προς όφελος των πολιτών. Εξοικονομούμε ενέργεια κατά 76% και χρήμα, αναβαθμίζοντας το φωτισμό τώρα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης στον ανάδοχο θα γίνει σε βάθος 12ετίας, με χρήματα της εξοικονόμησης που θα επιτευχθεί, με 100% χρηματοδότηση από το Δήμο και ανάληψη ρίσκου από τον Ανάδοχο. Συμβατικός όρος αποπληρωμής των δόσεων, είναι καλή συντήρηση του δικτύου που θα ελέγχεται από τον Δήμο και από ανεξάρτητο σύμβουλο ανά τρίμηνο! Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία κεντρικού συστήματος διαχείρισης που θα εντοπίζει άμεσα κάθε πρόβλημα.

Στην αναβάθμιση της ποιότητας και στην αντιμετώπιση προβλημάτων επάρκειας ύδρευσης του συνόλου των παραλιακών οικισμών του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων, αποσκοπεί η προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (τηλεμετρία) προϋπολογισμού 1.484.79,88 ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το καλοκαίρι του 2020, με στόχο να εξασφαλίσει τον ενιαίο έλεγχο των εγκαταστάσεων ύδρευσης των οικισμών του παράκτιου μετώπου του Δήμου μέσα από κεντρικό σταθμό που θα βρίσκεται στο Δημαρχείο. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία πλήθος ειδικών αισθητήρων και μετρητών ποικίλων παραμέτρων (πίεσης, ποιότητας και στάθμης νερού, στάθμης χλωρίου, κλπ), καθώς και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού, για την εξασφάλιση αυτοματισμών, για τον εντοπισμό διαρροών, τον υπολογισμό ισοζυγίου νερού και την εν γένει βελτιστοποίηση της διαχείρισης του δικτύου. Παράλληλα ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη δρομολόγηση αντίστοιχου έργου για τις ορεινές κοινότητες του Δήμου.

Ολοκληρώνεται δε η μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Νεοχώρι για την αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων, ενώ έχει ξεκινήσει αντίστοιχη μελέτη για την Ιερισσό.

Καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, έχει και ο τομέας της αποχέτευσης, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα στη διάρκεια περιόδων τουριστικής αιχμής, όταν ο πληθυσμός τους αυξάνεται κατακόρυφα.

Και σ` αυτό το πεδίο, η σημερινή Δημοτική Αρχή, έχει να επιδείξει δραστηριότητα που κάνει τη διαφορά.

Ο Δήμος Αριστοτέλη, δίνοντας βαρύτητα στην ποιοτική διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών μας, έλαβε μέριμνα για διετή σύμβαση εργασιών συντήρησης για την καλή λειτουργία όλων των βιολογικών σταθμών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ (Αμμουλιανή, Ουρανούπολη, Νέα Ρόδα, Ιερισσό, Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Γοματι , Πυργαδίκια), ενώ υπογράφει σύμβαση εργασιών συντήρησης του συνόλου των αντλιοστασίων των βιολογικών σταθμών των οικισμών μας, προϋπολογισμού 98.000 ευρώ.

Μεγάλο έργο για το «Δίκτυο Αποχέτευσης Σταγείρων – Στρατονίκης» μήκους 8,5 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού, 2.690.000 ευρώ, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης.

Ένα ακόμα μεγάλο έργο πνοής για την ποιότητα ζωής στον Δήμο Αριστοτέλη είναι η «Συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση των λυμάτων Αρναίας και Παλαιοχωρίου», που βγήκε από τέλμα ετών χάρη σε ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Μετά τις σχετικές τροποποιήσεις της μελέτης και την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης από τη διαχειριστική αρχή του αρμόδιου υπουργείου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του έργου, το οποίο δημοπρατήθηκε και σε εξαιρετικά σύντομο διάστημα θα έχουμε ανάδειξη νέου αναδόχου και άμεση έναρξη υλοποίησής του, με προϋπολογισμό 5.059.269 ευρώ! Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ενώ η αρχική του χρηματοδότηση είχε γίνει το 2011.

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε το μεγάλο έργο επέκτασης της αποχέτευσης της Ιερισσού, προϋπολογισμού 1.657.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, με την ολοκλήρωση της κατασκευής της οδού πρόσβασης προς τον βιολογικό του Παλαιοχωρίου, ολοκληρώνεται το σύνολο των εργασιών της βασικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στον εν λόγω οικισμό. Αναμένεται η κατασκευή των δικτύων, σε Αρναία και Παλαιοχώρι, για να ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία του.

Μετά από μεγάλες καθυστερήσεις στην προέγκριση τευχών δημοπράτησης, λόγω αλλεπάλληλων διορθώσεων που χρειάστηκαν το έργο «ΕΕΛ Μεγάλης Παναγίας» προϋπολογισμού 2.450.000 ευρώ,  δημοπρατήθηκε και βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. Το εν λόγω έργο, που αποτελεί κορυφαία παρέμβαση για την Κοινότητα της Μεγάλης Παναγίας, είχε ενταχθεί χρηματοδοτικά για πρώτη φορά το 2011 ενώ το 2017 πέρασε ως έργο γέφυρα στο επόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενώ τώρα οδεύει σε τροχιά υλοποίησης.

Αναβάθμιση του Βιολογικού στην Αμμουλιανή με μονάδα βοθρολυμάτων προϋπολογισμού 258.000 ευρώ. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάχθηκαν ήδη προς χρηματοδότηση οι μελέτες για την αναβάθμιση των βιολογικών σταθμών Ιερισσού, Νέων Ρόδων και Ουρανούπολης με προϋπολογισμό 267.000 ευρώ.

Με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα αποχέτευσης Αρναίας και Παλαιοχωρίου.

Παράλληλα ολοκληρώνεται η μελέτη για το διαχωρισμό ομβρίων και αστικών λυμάτων στο Νεοχώρι,  ένα μεγάλο έργο με προϋπολογισμό 5,7 εκ ευρώ, έργο το οποίο λειτουργεί και περιβαλλοντικά απορρυπαίνοντας τον ποταμό Χαβρία.

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου εσωτερικών υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση η μελέτη για την πλήρη ανακαίνιση και αποκατάσταση του βιολογικού του Γοματίου.

Μοιραστείτε το άρθρο: