ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ – Οδικοί άξονες και αναπλάσεις στον δημόσιο χώρο

Εκτός από το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στο εσωτερικό δίκτυο των οικισμών, στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά και στην αναβάθμιση τμημάτων του δομημένου περιβάλλοντος χώρου, αποσκοπεί ένα πλέγμα έργων σε οδικούς άξονες, πλατείες και εισόδους-εξόδους οικισμών, κάποια εκ των οποίων ξεκίνησαν το 2020 και τα περισσότερα υλοποιήθηκαν ή μπήκαν σε τροχιά υλοποίησης το 2021.

Χάρη σε έγκαιρη προετοιμασία μας, εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αριστοτέλη, που θα διευθετήσει μακροχρόνιες χωροταξικές εκκρεμότητες: χρήσεις γης, επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων, προστασία φυσικών πόρων, αντικαθιστώντας το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Σε φάση ολοκλήρωσης εισερχεται η μελέτη επέκτασης και πολεοδόμησης του οικισμου του Γοματίου.

 • Μόλις προ ημερών, όπως υποσχεθήκαμε, ότι θα γινόταν πριν την εκπνοή του έτους, παραλάβαμε από τον «Ελληνικό Χρυσό» το σύνολο των μελετών που αφορούν την περιβαλλοντική αποκατάσταση και αρχιτεκτονική ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Στρατωνίου!

-η μελέτη εξυγίανσης και αποκατάστασης της παραλίας.

-η μελέτη υδραυλικών έργων -δικτύων ομβρίων

-η μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης της παραλίας

-η ακτομηχανική μελέτη και

-η μελέτη προστασίας από τη διάβρωση, αποτελούν τα τμήματα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα υποβληθεί προς αδειοδότηση από το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά.

Επόμενο στάδιο είναι η συζήτηση διαβούλευσης με τους αιρετούς του Στρατωνίου προκειμένου να υποβληθούν παρατηρήσεις επί των μελετών και θα ακολουθήσει η εκπόνηση της ΜΠΕ του έργου θα εισέλθουμε στη φάση της αδειοδότησης της συνολικής μελέτης ως το προαπαιτούμενο στάδιο για την έναρξη της κατασκευής. Το έργο αντιμετωπίζεται ενιαία , ως περιβαλλοντικό έργο και ως αρχιτεκτονική ανάπλαση!

 • Μετατρέψαμε σε ευκαιρία την κρίση των ζημιών που προκάλεσαν οι θεομηνίες του πρώτου χειμώνα και ολοκληρώσαμε το έργο «αποκατάσταση τμημάτων οδού από τον κόμβο Ολυμπιάδας προς Βαρβάρα» προϋπολογισμού 320.000 ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο από τα έργα και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με πλήρη ανάληψη δαπάνης από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» σε απόλυτη συμφωνία με τις απαιτήσεις του Νόμου 4557/2018 περί δωρεών ιδιωτών προς το Δημόσιο. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η τελική φάση κατασκευής του έργου αποκατάστασης του οδικού τμήματος Βαρβάρα-Κρανιά και της εισόδου Βαρβάρας.
 • Ολοκληρώθηκε επίσης η αποκατάσταση του άξονα Βαρβάρας-Μαδύτου προϋπολογισμού 61.700 ευρώ.

Στην τελική ευθεία για τη δημοπράτησή τους βρίσκονται άλλα δύο έργα της Ιερισσού, για την ανάπλαση κεντρικών οδικών αξόνων και συγκεκριμένα της Λεωφόρου Στρατού (Ηρώων) με προϋπολογισμό 705.802 € και της οδού Βασιλέως Γεωργίου (Αγ.Νικολάου), με προϋπολογισμό 597.218 €. Οι αναπλάσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 • Με εξασφαλισμένη χρηματόδοτηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και μεταλλευτικά τέλη, συνολικού ύψους 43.343 ευρώ, προχωρά σε δημοπράτηση η ανακατασκευή των παλιών κοιμητηρίων της Βαρβάρας.
 • Φάκελος χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, ύψους άνω των 500.000 ευρώ υποβάλλεται για το έργο κατασκευής περιπατητικής διαδρομής στη Μεγάλη Παναγία που θα συνδέει τις τοποθεσίες «Βρυσούδα» – «Παναγούδα» – «Καρντάσι» – «Μπιζιργιάννη Μύλος», ενώ υπογράφεται εντός του Ιανουαρίου, η σύμβαση με τον ανάδοχο για την ανακατασκευή δύο τοιχίων αντιστήριξης πρανών στην Μέγάλη Παναγία προϋπολογισμού 25.300 ευρώ.
 • Ένα πρόβλημα που άπτεται τόσο της δημόσιας υγείας, όσο και της ποιότητας ζωής και το οποίο επιδεινώθηκε κατά την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων του χειμώνα 2019-2020 λύθηκε με το έργο αποκατάστασης πλακοσκεπούς αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή της λαϊκής αγοράς του Παλαιοχωρίου, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
 • Μέσω του ίδιου προγράμματος χρηματοδοτήθηκε το έργο συντήρησης και επισκευής του οδικού άξονα ΑρναίαςΣτανού-Μελισσουργού, με νέα ασφαλτόστρωση σε τμήμα αυτού και προϋπολογισμό 39.037,55 ευρώ.
 • Στο Στανό στρέφεται και η προτεραιότητα του νέου έργου που εξασφαλίστηκε με τη συνδρομή και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 215.000 ευρώ, για την ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητα σε μήκος 1.500 μέτρων στον ίδιο οδικό άξονα Στανού-Αρναίας. Για το έργο υπάρχει ήδη εγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση Δήμου και Περιφέρειας.
 • Επίσης, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το έργο αποκατάστασης της καθίζησης του οδοστρώματος στην περιοχή της Λαϊκής Αγοράς της Αρναίας, προϋπολογισμού 44.363,41 ευρώ.
 • Ολοκληρώθηκε η συντήρηση και επισκευή του περιφερειακού οδικού δικτύου που οδηγεί από την Ιερισσό προς το Ξηροποτάμι με δαπάνη που θα βαρύνει το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, προϋπολογισμού 69.300 ευρώ και συμβατικού κόστους 22.850 ευρώ.
 • Μετά από συστηματική δουλειά ,με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, πετύχαμε τη χρηματοδότηση της ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας της Αρναίας. Οι μελέτες σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Αρχές του έτους, εκτιμούμε ότι το έργο θα μπει σε φάση δημοπράτησης και διαγωνισμού. Ώστε το καλοκαίρι του 2022 να ξεκινήσει η κατασκευή του.
 • Μία ακόμα σημαντική ανάπλαση μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με κονδύλια εξασφαλισμένα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και προϋπολογισμό ύψους 454.697 ευρώ. Αφορά στην έξοδο της Αρναίας προς τον Στανό και συγκεκριμένα την περιοχή από το ύψος του παιδικού σταθμού της Αρναίας έως τον οδικό κόμβο, σε μήκος 700 μέτρων αμφίπλευρα της οδού.
 • Εντός τριμήνου αναμένεται η δημοπράτηση της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Ουρανούπολης, με ανακατασκευή πεζοδρομίων, δημοτικού εξοπλισμού και διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής από τον Πύργο ως τον δημοτικό χώρο στάθμευσης. Η χρηματοδότηση για το έργο που είναι προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, έχει εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Υποδομών.
 • Η ανάπλαση της Πλατείας Ολυμπιάδας εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020». Το έργο της ανάπλασης, συνολικού προϋπολογισμού 599.057,34 ευρώ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη χρήση γρανίτη σε όλο το εύρος της πλατείας, τη δημιουργία νησίδων πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά και πέργκολες σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ενώ στο κέντρο της πλατείας θα δεσπόζουν συντριβάνια.
 • Ήδη όμως, μόλις πρόσφατα, το Δεκέμβριο του 2021 ξεκίνησε η ανακαίνιση σε δυο ιστορικά κτίρια της Ολυμπιάδας, την Κοινότητα και το Αγροτικό Ιατρείο, με χρηματοδότηση από την «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ». Σε λίγο καιρό το Τοπικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει χωρίς να.. κινδυνεύουν οι σύμβουλοι, ενώ οι κάτοικοι της Ολυμπιάδας θα έχουν ένα αξιοπρεπέστατο ιατρείο που θα φιλοξενεί τον αγροτικό γιατρό.
 • Με 600.000 ευρώ και μελέτες… από την αρχή, λόγω των λαθών που υπήρχαν στην υποβολή τους από την προηγούμενη δημοτική αρχή και διορθώθηκαν από τη σημερινή, ξεκινούν και τα έργα ανάδειξης της Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού που περιλαμβάνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και μορφολογικής ανάδειξης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς της Ιερισσού ,για την τουριστική αξιοποίησή του ως σημείου επαφής με την πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Όρους και της περιοχής.
 • Στη φάση τη δημοπράτησης είναι η ανακατασκευή της οδού Απόδημου Χαλκιδικιώτη στην Αρναία (καλντερίμι), προϋπολογισμού 348.000 ευρώ.
 • Ο Δήμος Αριστοτέλη, ακολουθώντας την εθνική προσπάθεια προώθησης “καθαρών” μορφών ενέργειας στις μετακινήσεις και τον περιορισμό των εκπομπών, προχωρά στην διαμόρφωση στρατηγικής για την αποτελεσματική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, εκπονώντας σχετική μελέτη.
 • Με αξιοποίηση και του ιδιωτικού τομέα, είχαμε τη χαρά να δούμε τρία κτίρια της Αμμουλιανής, να γίνονται «πράσινα» χάρη στην πρωτοβουλία της Vodafone που εγκατέστησε μονάδα παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
 • Επίσης, ηλιακοί φορτιστές θα τοποθετηθούν σε κεντρικούς δρόμους έτσι ώστε οι επισκέπτες μας να φορτίζουν τις συσκευές τους χωρίς κατανάλωση ενέργειας.
 • Η διεκδικούμενη παραχώρηση, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον Δήμο Αριστοτέλη, της έκτασης που περικλείει το «Μαύρο Αλώνι» στην Ιερισσό, είναι η μόνη εκκρεμότητα για να καταστεί πλήρες το σχέδιο ανάπλασης και ανάδειξης της ιστορικής θέσης “Μαύρο Αλώνι” της Ιερισσού, που προωθεί Δήμος Αριστοτέλη, με έργο προϋπολογισμού 522.000 ευρώ που υπέβαλε προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Α.Τρίτσης». Το έργο αφορά στη συνολική διαμόρφωση της περιοχής με κατάλληλες υποδομές εξυπηρέτησης και εξασφάλισης της προσβασιμότητας (ράμπες ΑΜΕΑ, οδεύσεις τυφλών, ισόπεδα δάπεδα, προστατευτικά κιγκλιδώματα κ.α.) στο ευρύτερο χώρο. Οι παραπάνω διαμορφώσεις πλαισιώνονται από στοιχεία αστικού εξοπλισμού, σκίασης και στάσης, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
 • Δεν πρέπει να παραλείψουμε, ένα έργο σημαντικό για νέους γονείς και παιδιά και εννοώ την άμεση εκκίνηση εργασιών για έξι παιδικές χαρές σε κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, την αναβάθμιση πέντε υφιστάμενων σε ισάριθμούς οικισμούς και τη δημιουργία μιας νέας στη Μ.Παναγία, με τη σχετική σύμβαση που υπογράψαμε με την ανάδοχο κοινοπραξία. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 167.697,03 € είχε ενταχθεί προς χρηματοδότηση σε επιχειρησιακό πρόγραμμα («Αστική Αναζωογόνηση») του Πράσινου Ταμείου τον Ιανουάριο του 2021. Το έργο έρχεται να συμπληρωθεί από έναν νέο διαγωνισμό για προμήθεια αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.
 • Και βέβαια, στη βελτίωση της καθημερινότητας, περιλαμβάνονται και άλλες μικρότερες παρεμβάσεις που εξελίσσονται διαρκώς, όπως τα έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας που εξελίσσονται σε όλες τις κοινότητες, ενώ έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης ύψους 860.877 ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την ασφαλτόστρωση των αγροτικών δρόμων Αγ.Χριστοφόρου – Αρναίας και οικισμού Αμμουλιανής-Αλυκές.
Μοιραστείτε το άρθρο: